Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bioindikaattoreista_itaemeren_levaemyrkkytutkimuksessa [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +2.12.2011
  
 +Vastaa neljään, pakollisia kysymykset 2 ja 4.
 +
 +1. Kerro lyhyesti luentokurssilla esitetyistä levämyrkyistä (kolmen keskeisimmän osalta); myrkkyjen luonne ja vaikutukset.
 +
 +2. Millä eri tavoilla ja mihin tarkoituksiin bioindikaattoreita ollaan käytetty Itämeren levämyrkkytutkimuksessa?​ Kustakin tavasta ja tarkoituksesta on hyvä olla esimerkkikuvaus mukana.
 +
 +3. Simpukoihin liittyvästä levämyrkkytutkimuksista.
 +
 +4. Tiivistä tenttiin lukemasi kolmen artikkelin sisällöistä (tutkimuksen tavoitteet, tulokset ja johtopäätöket). Mainitse lukemasi artikkelit vastauksen alussa.
 +
 +5. Sinileväkukintojen esiintymistä säätelevistä tekijöistä (tiivistä yhteen tai kahteen sivuun).
 +
 +6. Kalojen merkitys levämyrkkytutkimuksessa.