Tenttiwiki

2.12.2011

Vastaa neljään, pakollisia kysymykset 2 ja 4.

1. Kerro lyhyesti luentokurssilla esitetyistä levämyrkyistä (kolmen keskeisimmän osalta); myrkkyjen luonne ja vaikutukset.

2. Millä eri tavoilla ja mihin tarkoituksiin bioindikaattoreita ollaan käytetty Itämeren levämyrkkytutkimuksessa? Kustakin tavasta ja tarkoituksesta on hyvä olla esimerkkikuvaus mukana.

3. Simpukoihin liittyvästä levämyrkkytutkimuksista.

4. Tiivistä tenttiin lukemasi kolmen artikkelin sisällöistä (tutkimuksen tavoitteet, tulokset ja johtopäätöket). Mainitse lukemasi artikkelit vastauksen alussa.

5. Sinileväkukintojen esiintymistä säätelevistä tekijöistä (tiivistä yhteen tai kahteen sivuun).

6. Kalojen merkitys levämyrkkytutkimuksessa.