Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

biogeography_cox_moor [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +
 +====== Cox & Moore: Biogeography ======
 + 
 +==== 24.1.2003 Hannu Pietiäinen ====
 +
 +Vastaa kolmeen kysymykseen!
 +
 +  -  MacArthurin-Wilsonin saarieliömaantiede teoria
 +  - Maantieteellinen (päiväntasaaja-navat) lajidiversiteettigradientti ja sen selitykset
 +  - Viimeisimpien jääkausien vaikutukset lajien levinneisyyteen
 +  - Ihmisen vaikutus eliöiden levinneisyyteen
 +
 +
 +==== 19.11.2004 Veijo Kaitala ====
 +
 +  - Saarimaantieteen teoria
 +  - Pohjoinen havumetsävyöhyke (taiga)
 +
 +
 +==== 3.12.2004 Veijo Kaitala ====
 +
 +  -  Saarimaantieteen teoria
 +  -  Ympäristögradientit
 +
 +
 +==== 23.5.2008 Veijo Kaitala ====
 +  - Saarimaantieteen teoria (Island biogeography)
 +  - Jäätiköitymisen syyt (Causes of glaciation)
 +  - Australian ja Uuden Seelannin biogeografiat
 +
 +==== 29.8.2008 Veijo Kaitala ====
 +
 +  - Ympäristögradientit
 +  - Koralliriutat
 +  - Australian ja Uuden Seelannin biogeografiat
 + 
 +[[http://​cvresumewriters.com/​|resume writers]]