Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
arktisten_alueiden_ympaeristoekysymykset [2015/06/25 15:23]
128.214.53.42 asd
arktisten_alueiden_ympaeristoekysymykset [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +
 +====== 17.12.2010/​Atte Korhola ======
 +
 +
 +Sanaselityksiä
 +  - arktinen autere
 +  - Pounu
 +  - bond-syklit
 +  - PAME
 +  - arktisen alueen ilmastollinen rajaus
 +
 +Kyssäri 1.
 +Arktisen merijään muutokset ja niihin vaikuttaneet tekijät
 +
 +Kyssäri 2.
 +Pohjoisen metsänrajaan vaikuttavat fysikaaliset,​ fysiologiset ja ekologiset tekijät
 +
 +
 +====== 4.12.2009/​Atte Korhola ======
 +
 +Kysymykset
 +  - Grönlannin mannerjäätikön viimeaikaiset muutokset?
 +  - Holoseenit kylmät jaksot?
 +  - Ilmastonmuutoksen vaikutukset pohjoisiin järviin?
 + 
 + 
 +
 +====== 12.12.2000 Useita opettajia ======
 +
 +Vastaa kahteen kysymykseen.
 +  - Metsäraja
 +  - Pohjois-Atlantin oskillaatio ja ilmastonmuutosskenaariot
 +  - Porotalouden ongelmat