Tenttiwiki

17.12.2010/Atte Korhola

Sanaselityksiä

 1. arktinen autere
 2. Pounu
 3. bond-syklit
 4. PAME
 5. arktisen alueen ilmastollinen rajaus

Kyssäri 1. Arktisen merijään muutokset ja niihin vaikuttaneet tekijät

Kyssäri 2. Pohjoisen metsänrajaan vaikuttavat fysikaaliset, fysiologiset ja ekologiset tekijät

4.12.2009/Atte Korhola

Kysymykset

 1. Grönlannin mannerjäätikön viimeaikaiset muutokset?
 2. Holoseenit kylmät jaksot?
 3. Ilmastonmuutoksen vaikutukset pohjoisiin järviin?

12.12.2000 Useita opettajia

Vastaa kahteen kysymykseen.

 1. Metsäraja
 2. Pohjois-Atlantin oskillaatio ja ilmastonmuutosskenaariot
 3. Porotalouden ongelmat