Tenttiwiki

Animal Behaviour. Mechanism, Development, Function and Evolution (Barnard, C.)

11.8.2017 / Veijo Kaitala

Vastaa kahteen kysymykseen

 1. Pariutumisjärjestelmien ekologia (The ecology of mating systems)
 2. Seksuaalivalinta (Sexual selection)
 3. Predaation välttäminen (Avoiding predation)

16.10.2015 / Veijo Kaitala

Vastaa kahteen kysymykseen

 1. Pariutumisjärjestelmien ekologia (The ecology of mating systems)
 2. Seksuaalivalinta (Sexual selection
 3. Kehityksen epästabiilisuus ja käyttäytyminen (Developmental instability and behaviour)

31.10.2014 / Veijo Kaitala

Vastaa kaikkiin kysymyksiin

 1. Pariutumisjärjestelmien ekologia (The ecology of mating systems)
 2. Seksuaalivalinta (Sexual selection)
 3. Predaation välttäminen (Avoiding predation)

Kevät 2010 / Candelin

 1. Ryhmävalinnan ongelmat
 2. Varoitusäänten evoluution ongelmallisuus. Tee kaksi hypoteesia ja kerro kuinka niitä tutkisit
 3. oppimiserot lajien välillä

7.8.2009 / Veijo Kaitala

 1. Explain the terms polygyny, polyandry, monogamy, and polygynandry
 2. Anti-predator behaviour
 3. Cooperation as a form of social behaviour

23.5.2008 / Hanna Kokko

 1. Haikaroiden pesissä suurin poikanen varsin säännönmukaisesti tappaa pienimmän. Mitä evolutiivista järkeä tässä on, ovathan poikaset sukua keskenään? Entä miksei emo yksinkertaisesti muni yhtä pienempää pesyettä, sehän säästäisi energiaa munavaiheessa, ja selviytyväkin poikanen säästyisi tappelemiselta, joka kuluttaa energiaa ja on kenties sillekin vaarallista. Pohdi asiaa, ja esitä myös, miten esittämäsi pohdinnan todenmukaisuutta voisi luonnossa testata.
 2. Miten selittäisit lajienvälisiä eroja oppimiskyvyissä?
 3. Tarkastellaan seuraavanlaista tilannetta:
  • Henkilöllä A on ollut pitkään osakkeita firmassa Kumisaapas Oy. Eräänä kauniina toukokuun aamuna firman osakekurssi putoaa, ja henkilö A menettää 10000 euroa.
  • Henkilöllä B on ollut pitkään osakkeita firmassa Sadetakki Oy. Huhtikuussa B päättää siirtää rahansa firman Kumisaapas Oy osakkeisiin. Toukokuussa kurssi putoaa (kuten henkilön A tapauksessa) ja B menettää 10000 euroa.
  • Rahasumman menetys on sama, ja A ja B ovat muutoin yhtä varakkaita. Barnard-kirjan kognitio-osassa kuvataan kuitenkin että henkilö B hyvin todennäköisesti reagoi tunnetasolla paljon voimakkaammin. Pohdi seuraavia asioita:
   1. Onko reaktioiden erolla evolutiivisia syitä?
   2. Onko ilmiö vain ihmisellä tavattava? Eläimet eivät tietenkään sijoita osakkeisiin, mutta vastaavanlaisia tilanteita vois järjestää esim. ruokapalkintojen suhteen. Jos vastaat “ilmiön tulisi esiintyä vain ihmisellä”, esitä perustelut, miksi juuri yksi laji poikkeaa niin paljon muista. Jos vastaat “ilmiö on laajempi”, kerro, miksi luonnonvalinta johtaisi niin usein epäoptimaaliselta vaikuttavaan käyttäytymiseen - eikö tilanteisiin tulisi reagoida neutraalisti niiden kelpoisuuskustannusten mukaan, syistä riippumatta?

11.1.2008 / Hanna Kokko

 1. Evoluutio koetaan usein 'julmaksi' voimaksi: vain vahvimmat selviävät, eikä eläinten kuulu käyttää aikaa turhaan lepäilyyn tai esim. leikkimiseen. Varisten ja naakkojen on kuitenkin nähty laskevan lumisilla rinteillä liukumäkeä (jopa selällään), ja lentelevän pystysuorien rakennusten viereen syntyvissä ilmavirroissa tavalla, joka muistuttaa leikkiä. Esitä ainakin kaksi hypoteesia tällaisen käyttäytymisen selittämiseksi. Miten lähtisit tutkimaan hypoteeseja?
 2. Haikaroiden pesissä suurin poikanen varsin säännönmukaisesti tappaa pienimmän. Mitä evolutiivista järkeä tässä on, ovathan poikaset sukua keskenään? Entä miksei emo yksinkertaisesti muni yhtä pienempää pesyettä, sehän säästäisi energiaa munavaiheessa, ja selviytyväkin poikanen säästyisi tappelemiselta, joka kuluttaa energiaa ja on kenties sillekin vaarallista. Pohdi asiaa, ja esitä myös, miten esittämäsi pohdinnan todenmukaisuutta voisi luonnossa testata.
 3. Miten selittäisit lajien välisiä eroja oppimiskyvyissä?

29.8.2008 / Hanna Kokko

 1. Kun emon ja jälkeläisten välinen konflikti (parent-offspring conflict) alkoi herättää huomiota evoluutiobiologiassa, ajatusta vastaan esitettiin seuraavanlainen argumentti. Itsekäs jälkeläinen, joka vie vanhempiensa kannalta liikaa resursseja, saattaa aluksi pärjätä hyvin elämässään, mutta se kärsii itse myöhemmin periyttäessään itsekkään käytöksen geenin omiin jälkeläisiinsä, jotka myös sitten käyttäytyvät itsekkäästi. Siksi konfliktikäyttäytymistä suosivat geenit eivät voi levitä populaatiossa, eikä emon ja jälkeläisen välistä konfliktia siksi pitäisi olla olemassakaan. Kommentoi väitettä, ja kerro esimerkkejä emo-jälkeläiskonfliktista yleisemminkin.
 2. Ensimmäiset suomalaiset istuvat keväisin terassilla juomassa oluttu ulkoilman lämpötilan noustua viiteen plusasteeseen. Pohdi ilmiötä
 • Lorenzin “hydraulisen” motivaatiomallin
 • homeostaattisen motivaatiomallin
 • jonkin muun vapaavalintaisen selitysmallin avulla (esim. adaptiivisen hyöty-haitta -ajattelun kautta). Onko mikään näistä malleista mielestäsi riittävä selittämään ilmiötä?
 1. 1800-luvulla eräs tunnettu tutkija esitti 10 kohdan listan fysikaalisista kysymyksistä, joihin ihmiskunta ei koskaan tule saamaan vastausta. Yhteen listan kohdista - tähtien koostumus - saatiin vastaus kuitknein jo muutaman vuoden kuluttua, kun tähtien lähettämän valon spektriä opittiin mittaamaan. Esitä oma mielipiteesi siitä, uskotko tieteen pystyvän koskaan mittaamaan luotettavasti eläinten tietoisuuden (consciousness) astetta. Miksi tämän mittaaminen on vaikeaa? Halutessasi voit selostaa asiaa esim. ns. peilikokeiden tuloksia analysoimalla. Onko tällä tiedolla lopulta väliä, mitä tulee eläinten käyttäytymisen ymmärtämiseen?