Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

akvaattisten_tieteiden_kirjatentti_51809_6_op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Akvaattisten tieteiden kirjatentti (51809, 6 op)======
  
 +
 +==== Kalaosa - Royce, W. F. (1995). Introduction to the Practice of Fishery Science, revised edition, Academic Press. Kappaleet 6-13 (sivut 135-370). ====
 +=== 25.2.2011 ===
 +
 +Vastaa kahteen kysymykseen
 +  - Kalojen fekunditeetisas olevista eroista
 +  - Miten saalis ja kannan koko kehittyvät kun aikaisemmin kalastamatona kalakantaa aletaan kalastaa voimakkaasi?​
 +  - Kalantuotannon perusteista vesiekosysteemeissä ​  
 +
 +
 +==== Limnologia-osa - Horne, A. J. & Goldman C. R. (1994). Limnology, 2nd edition. Kappaleet 1-17 (sivut 1-407). ====
 +=== 9.9.2011 ===
 +
 +Vastaa kahteen kysymykseen
 +  - Valon sammuminen vedessä ja tärkeimmät siihen vaikuttavat tekijät
 +  - Typen kierron pääpiirteet järviekosysteemissä
 +  - Eläinplanktonin vuotuisen sukkession pääpiirteet ja siihen vaikuttavat säätelytekijät  ​
 +
 +==== Hydrobiologia-osa - Nybakken, J. W. & Bertness M. D. (2004). Marine Biology, 6th edition. Pearson, Benjamin & Cummins. 579 s. ====