Tenttiwiki

Akvaattisten tieteiden kirjatentti (51809, 6 op)

Kalaosa - Royce, W. F. (1995). Introduction to the Practice of Fishery Science, revised edition, Academic Press. Kappaleet 6-13 (sivut 135-370).

25.2.2011

Vastaa kahteen kysymykseen

  1. Kalojen fekunditeetisas olevista eroista
  2. Miten saalis ja kannan koko kehittyvät kun aikaisemmin kalastamatona kalakantaa aletaan kalastaa voimakkaasi?
  3. Kalantuotannon perusteista vesiekosysteemeissä

Limnologia-osa - Horne, A. J. & Goldman C. R. (1994). Limnology, 2nd edition. Kappaleet 1-17 (sivut 1-407).

9.9.2011

Vastaa kahteen kysymykseen

  1. Valon sammuminen vedessä ja tärkeimmät siihen vaikuttavat tekijät
  2. Typen kierron pääpiirteet järviekosysteemissä
  3. Eläinplanktonin vuotuisen sukkession pääpiirteet ja siihen vaikuttavat säätelytekijät

Hydrobiologia-osa - Nybakken, J. W. & Bertness M. D. (2004). Marine Biology, 6th edition. Pearson, Benjamin & Cummins. 579 s.