Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

aineopintojen_kuulustelu_loppukuulustelu_aineenopettajaksi_opiskeleville_526104_5op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Aineopintojen loppukuulustelu ======
 +
 +==== 1.8.2014 ====
 +
 +Vastaa kahteen (2) kysymykseen. (Kysymyksiä oli kuusi, mutten muista kaikkia)
 +
 +  - Mitkä tekijät vaikuttavat populaation geneettiseen rakenteeseen?​
 +  - Aivolisäkkeen tehtävät
 +  - Yksilönkehitys paljassiemenisillä kasveilla
 +
 +
 +