Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
aineenvaihdunta [2014/08/15 22:43]
127.0.0.1 external edit
aineenvaihdunta [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Aineenvaihdunta======
 +
 +==== 15.9.2009, Avoin yliopisto ====
 +  -Fosfofruktokinaasin säätely.
 +  -Rasvahappojen synteesin periaate ja säätely
 +  -Miten ATP:tä tuotetaan solussa
 +  -Fumaraasi-entsyymi koostuu neljästä katalyyttisestä alayksiköstä. Laske fumaraasin K(cat)-arvo M(fumarase)=194 000 g/mol, c(fumarase)=10 nM 
 +   ( [Fumarate] mM, V(0) mmol/L min) : (2,0 , 2,5), (3,3 , 3,1), (5,0 , 3,6), (10,0 , 4,2)
 +
 +==== 3.3.2005 ====
 +
 +
 +  - Mikä ero on ubikinonilla ja ubikinolilla?​
 +  - Fosfofruktokinaasi ja sen säätely.
 +  - Miten insuliini ja glukagoni säätelevät aineenvaihduntaa?​
 +  - Mihin asetyyli-CoA:​ta aineenvaihdunnassa käytetään?​
 +
 +
 +
 +==== 13.5.2003 ====
 +
 +  - Mitkä seuraavista väitteistä ovat vääriä?
 +    * Katabolian reaktioissa tuotetaan energiaa
 +    * Pelkistyspotentiaalia tuotetaan sekä glykolyysissä että sitruunahappokierrossa
 +    * Palorypälehapon dekarboksylaatiossa ei synny pelkistyspotentiaalia
 +    * Ureasykli liittyy aminohappojen kataboliaan
 +    * Koentsyymi Q siirtää elektroneja suoraan molekulääriselle hapelle
 +    * Nukleotidien synteesi alkaa deoksiriboosista
 +    * Puriininukleotidien synteesi alkaa riboosista
 +    * Rasvahappojen beta-oksidaatio tuottaa pelkistyspotentiaalia
 +    * Sitruunahapposykli toimii solujen mitokondriossa
 +    * ATP-syntetaasin toiminta mitokondrioissa saa voimansa protonipotentiaalista
 +  - 
 +    * Mikä on tämä yhdiste? (kuvassa dihydroksiasetonifosfaatti)
 +    * Mihin metabolian vaiheeseen se liittyy?
 +    * Kuvaa yhdisteeseen liittyvät metaboliset reaktiot
 +  - Kuinka NAD+ regeneroidaan solussa? ​
 +  - Fotosysteemi II:n toiminta?
 +
 +
 +
 +==== 4.3.2003 ====
 +
 +
 +  - Mitkä seuraavista väitteistä ovat vääriä?
 +    * Katabolian reaktioissa tuotetaan energiaa ​
 +    * Pelkistyspotentiaalia tuotetaan sekä glykolyysissä että sitruunahappokierrossa ​
 +    * Palorypälehapon dekarboksylaatiossa ei synny pelkistyspotentiaalia ​
 +    * Ureasykli liittyy aminohappojen kataboliaan ​
 +    * Koentsyymi Q siirtää elektroneja suoraan molekulääriselle hapelle ​
 +    * Nukleotidien synteesi alkaa deoksiriboosista ​
 +    * Puriininukleotidien synteesi alkaa riboosista ​
 +    * Rasvahappojen beta-oksidaatio tuottaa pelkistyspotentiaalia ​
 +    * Vastoin yleistä luuloa sitruunahapposykli ei ole Teksasissa suurempi kuin muualla maailmassa ​
 +    * ATP-syntetaasin toiminta mitokondrioissa saa voimansa protonipotentiaalista ATP synthetase in mitochondria is powered by proton potential
 +  - 
 +    * Mikä on tämä yhdiste? (Pyruvaatin kuva vieressä) ​                                     ​
 +    * Mihin metabolian vaiheeseen se liittyy?
 +    * Kuvaa yhdisteeseen liittyvät metaboliset reaktiot
 +  - 
 +    * Luettele pelkistyspotentiaalia tuottavat vaiheet sitruunahappokierrossa
 +    * Kuvaa tapahtumat kemiallisin kaavoin
 +  - Fotosysteemi II:n toiminta pääpiirteissaan (siis lyhyesti). ​
 +  - Luettele (älä siis kerro pitkasti) millä pääasiallisilla tavoilla soluissa varastoidaan energiaa