Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
518032_johdatus_paleolimnologiaan [2015/02/27 18:51]
91.153.230.39
518032_johdatus_paleolimnologiaan [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
  
 +====== Johdatus paleolimnologiaan ======
 +
 +==== 26.2.2016 Jan Weckström ====
 +
 +1. Mainitse kolme paleobioindikaattoria ja kerro lyhyesti
 +a) Miksi ne ovat hyviä paleobioindikaattoreita?​
 +b) Mitä niillä on tutkittu?
 +
 +2. Kerro lyhyesti mitä eroa (esim. hyöty, haitta, käyttötarkoitus,​ merkitys) on seuraavilla käsitteillä:​
 +    * Alloktoninen - autoktoninen
 +    * Hiili 14C- isotooppiajoitus - Lyijy 210 Pb- isotooppiajoitus
 +    * Venäläinen suokaira - Limnos- pintasedimenttinoudin
 +    * Siitepölyanalyysi - kasvimakrofossiilianalyysi
 +    * Biostratigrafia - litostratigrafia
 +    * Kvalitatiivinen rekonstruktio - kvantitatiivinen rekonstruktio
 +
 +3. Kvantitatiivisen rekonstruktion perusidea ja sen eri vaiheet (voit myös piirtää kuvan)
 +
 +==== 27.2.2015 Jan Weckström ====
 +1. Kerro lyhyesti mitä eroa (esim. hyöty, haitta, käyttötarkoitus,​ merkitys) on seuraavilla käsitteillä:​
 +    * Alloktoninen - autoktoninen
 +    * Hiili 14C- isotooppiajoitus - Lyijy 210 Pb- isotooppiajoitus
 +    * Venäläinen suokaira - Limnos- pintasedimenttinoudin
 +    * Siitepölyanalyysi - kasvimakrofossiilianalyysi
 +    * Biostratigrafia - litostratigrafia
 +    * Kvalitatiivinen rekonstruktio - kvantitatiivinen rekonstruktio
 +
 +2. Mitkä ovat järvien 3 happamoitumisen hypoteesia? (mitä ne tarkoittavat?​)
 +
 +3. Kvantitatiivisen rekonstruktion perusidea ja sen eri vaiheet (voit myös piirtää kuvan)
 +
 +
 +==== 27.2.2013 Jan Weckström ====
 +
 +1. Mitkä ovat järvien 3 happamoitumisen hypoteesia? (mitä ne tarkoittavat?​)
 +
 +2. Kerro lyhyesti mitä eroa (esim. hyöty, haitta, käyttötarkoitus,​ merkitys) on seuraavilla käsitteillä:​
 +    * Alloktoninen - autoktoninen
 +    * Hiili 14C- isotooppiajoitus - Lyijy 210 Pb- isotooppiajoitus
 +    * Venäläinen suokaira - Limnos- pintasedimenttinoudin
 +    * Siitepölyanalyysi - kasvimakrofossiilianalyysi
 +    * Biostratigrafia - litostratigrafia
 +    * Kvalitatiivinen rekonstruktio - kvantitatiivinen rekonstruktio
 +
 +3. Kvantitatiivisen rekonstruktion perusidea ja sen eri vaiheet (voit myös piirtää kuvan)
 +
 +
 +==== 1.3.2012 Jan Weckström ==== 
 +
 +  - Mainitse kuusi eri järvityyppiä ja kerro lyhyesti miten ne ovat syntyneet.
 +  - Kerro lyhyesti mitä eroa (esim. hyöty, haitta, käyttötarkoitus,​ merkitys) on seuraavilla käsitteillä:​
 +    * Alloktoninen - autoktoninen
 +    * Hiili 14C- isotooppiajoitus - Lyijy 210 Pb- isotooppiajoitus
 +    * Venäläinen suokaira - Limnos- pintasedimenttinoudin
 +    * Siitepölyanalyysi - kasvimakrofossiilianalyysi
 +    * Biostratigrafia - litostratigrafia
 +    * Kvalitatiivinen rekonstruktio - kvantitatiivinen rekonstruktio
 +  - Kvantitatiivisen rekonstruktion perusidea ja sen eri vaiheet (voit myös piirtää kuvan)
 +
 +
 +==== 8.4.2010 Atte Korhola ====
 +
 +  - Järvisedimentin kemiallinen koostumus
 +  - Paleomagneettinen ajoitus
 +  - Määrittele lyhyesti:
 +    * saastelyijy
 +    * suppajärvi
 +    * tanatokenoosi
 +    * LOI
 +
 +
 +==== 22.2.2002 Atte Korhola ==== 
 +
 +  - Mitä on sedimentti (sedimentin koostumus)?
 +  - Määrittele lyhyesti:
 +    * kryptodepressio
 +    * tanatokenoosi
 +    * järvimuta (dy, mud)
 +    * hydroserisukkessio
 +    * biologinen lusto
 +    * nokipallo (SCP)
 +  - Vesikirput (Cladocera) paleoindikaattoreina
 +
 +==== 14.12.2001 Atte Korhola ==== 
 +
 +  - Minkälaisia keinoja on ajoittaa noin 200 vuotta ajassa taaksepäin ulottuva sedimenttisarja
 +  - Määrittele lyhyesti :
 +    * hehkutushäviö (LOI)
 +    * suppajärvi:​ Kettle lake
 +    * mäntäkaira
 +    * epiliittinen levä
 +    * uniformitarismi
 +    * miksi piilevät ovat hyviä paleoindikaattoreita
 +  - Kvantitatiivisen paleolimnologian (Kalibraatiotutkimus) pääperiaatteet