Tenttiwiki

Johdatus paleolimnologiaan

26.2.2016 Jan Weckström

1. Mainitse kolme paleobioindikaattoria ja kerro lyhyesti a) Miksi ne ovat hyviä paleobioindikaattoreita? b) Mitä niillä on tutkittu?

2. Kerro lyhyesti mitä eroa (esim. hyöty, haitta, käyttötarkoitus, merkitys) on seuraavilla käsitteillä:

 • Alloktoninen - autoktoninen
 • Hiili 14C- isotooppiajoitus - Lyijy 210 Pb- isotooppiajoitus
 • Venäläinen suokaira - Limnos- pintasedimenttinoudin
 • Siitepölyanalyysi - kasvimakrofossiilianalyysi
 • Biostratigrafia - litostratigrafia
 • Kvalitatiivinen rekonstruktio - kvantitatiivinen rekonstruktio

3. Kvantitatiivisen rekonstruktion perusidea ja sen eri vaiheet (voit myös piirtää kuvan)

27.2.2015 Jan Weckström

1. Kerro lyhyesti mitä eroa (esim. hyöty, haitta, käyttötarkoitus, merkitys) on seuraavilla käsitteillä:

 • Alloktoninen - autoktoninen
 • Hiili 14C- isotooppiajoitus - Lyijy 210 Pb- isotooppiajoitus
 • Venäläinen suokaira - Limnos- pintasedimenttinoudin
 • Siitepölyanalyysi - kasvimakrofossiilianalyysi
 • Biostratigrafia - litostratigrafia
 • Kvalitatiivinen rekonstruktio - kvantitatiivinen rekonstruktio

2. Mitkä ovat järvien 3 happamoitumisen hypoteesia? (mitä ne tarkoittavat?)

3. Kvantitatiivisen rekonstruktion perusidea ja sen eri vaiheet (voit myös piirtää kuvan)

27.2.2013 Jan Weckström

1. Mitkä ovat järvien 3 happamoitumisen hypoteesia? (mitä ne tarkoittavat?)

2. Kerro lyhyesti mitä eroa (esim. hyöty, haitta, käyttötarkoitus, merkitys) on seuraavilla käsitteillä:

 • Alloktoninen - autoktoninen
 • Hiili 14C- isotooppiajoitus - Lyijy 210 Pb- isotooppiajoitus
 • Venäläinen suokaira - Limnos- pintasedimenttinoudin
 • Siitepölyanalyysi - kasvimakrofossiilianalyysi
 • Biostratigrafia - litostratigrafia
 • Kvalitatiivinen rekonstruktio - kvantitatiivinen rekonstruktio

3. Kvantitatiivisen rekonstruktion perusidea ja sen eri vaiheet (voit myös piirtää kuvan)

1.3.2012 Jan Weckström

 1. Mainitse kuusi eri järvityyppiä ja kerro lyhyesti miten ne ovat syntyneet.
 2. Kerro lyhyesti mitä eroa (esim. hyöty, haitta, käyttötarkoitus, merkitys) on seuraavilla käsitteillä:
  • Alloktoninen - autoktoninen
  • Hiili 14C- isotooppiajoitus - Lyijy 210 Pb- isotooppiajoitus
  • Venäläinen suokaira - Limnos- pintasedimenttinoudin
  • Siitepölyanalyysi - kasvimakrofossiilianalyysi
  • Biostratigrafia - litostratigrafia
  • Kvalitatiivinen rekonstruktio - kvantitatiivinen rekonstruktio
 3. Kvantitatiivisen rekonstruktion perusidea ja sen eri vaiheet (voit myös piirtää kuvan)

8.4.2010 Atte Korhola

 1. Järvisedimentin kemiallinen koostumus
 2. Paleomagneettinen ajoitus
 3. Määrittele lyhyesti:
  • saastelyijy
  • suppajärvi
  • tanatokenoosi
  • LOI

22.2.2002 Atte Korhola

 1. Mitä on sedimentti (sedimentin koostumus)?
 2. Määrittele lyhyesti:
  • kryptodepressio
  • tanatokenoosi
  • järvimuta (dy, mud)
  • hydroserisukkessio
  • biologinen lusto
  • nokipallo (SCP)
 3. Vesikirput (Cladocera) paleoindikaattoreina

14.12.2001 Atte Korhola

 1. Minkälaisia keinoja on ajoittaa noin 200 vuotta ajassa taaksepäin ulottuva sedimenttisarja
 2. Määrittele lyhyesti :
  • hehkutushäviö (LOI)
  • suppajärvi: Kettle lake
  • mäntäkaira
  • epiliittinen levä
  • uniformitarismi
  • miksi piilevät ovat hyviä paleoindikaattoreita
 3. Kvantitatiivisen paleolimnologian (Kalibraatiotutkimus) pääperiaatteet