Yliopistolla opiskelu

 

Helix ry ja opiskelu

Helix ry:n päämääriin kuuluu biokemian sekä solu- ja molekyylibiologian opiskelijoiden opinto- ja ammattietujen valvominen (https://helix-ry.fi/jarjesto/saannot/, 3 §). Helixillä mm. opintovastaavat taistelevat laadukkaan opetuksen tason ylläpitämiseksi laitoksellamme. Opintovastaavat myös pitävät huolen tiedonvälityksestä opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan välillä ja voivat istua myös laitosneuvostossa tai jossain toimikunnassa.

 

Helsingin yliopisto

“Helsingin yliopisto on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla paikkakunnalla Suomessa. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä.

Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto haluaa jatkossa lujittaa asemansa maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukossa ja toimia aktiivisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta.” (https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto)

 

Viikin kampus

“Viikin vihreä kampus sijaitsee noin yhdeksän kilometrin päässä Helsingin keskustasta. Luonnonläheisessä ympäristössä opiskelee ja työskentelee päivittäin yli 6 500 opiskelijaa ja noin 1 800 henkilökunnan jäsentä.

Monitieteisellä Viikin kampuksella on neljä tiedekuntaa: bio- ja ympäristötieteellinen, eläinlääketieteellinen, farmasia ja maatalous-metsätieteellinen. Lisäksi kampuksella sijaitsevat Biotekniikan instituutti ja Neurotieteen tutkimuskeskus, jotka kummatkin ovat Helsingin yliopiston erillislaitoksia.

Kampusalueelta löytyy runsaasti palveluita, ja ekologisuutta painottava asuinalue on tärkeä osa kokonaisuutta.” (https://www.helsinki.fi/fi/viikin-kampus)

 

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

“Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta lähiyksikköineen muodostaa Viikin biokeskuksessa Suomen näkyvimmän ja laajimman bio- ja ympäristötieteellistä tutkimusta ja opetusta harjoittavan kokonaisuuden.

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedon merkitys yhteiskunnassa on kasvussa. Sovellutukset ovat keskeisiä niin terveydenhuollossa ja lääketieteessä kuin luonnonvarojen kestävässä käytössä sekä ympäristöongelmien ratkomisessa.” (https://www.helsinki.fi/fi/bio-ja-ymparistotieteellinen-tiedekunta)