Opintopalautelomake

Ota yheyttä opintovastaaviin tällä lomakkeella!

Give feedback to the study advisors with this form!

Ger feedback till Helix studieansvariga här!