Biotieteet

Mitä ovat biotieteet?

“Biotieteet ovat toisiinsa läheisesti kytkeytyviä aloja, joiden välille ei voida vetää selvää rajaa. Niitä ovat muun muassa biokemia, molekyylibiologia, solubiologia, kehitysbiologia, mikrobiologia, perinnöllisyystiede eli genetiikka. Niitä ovat myös biologia, fysiikka, biofysiikka, ekologia, eläintiede, kasvitiede, immunologia, meribiologia, neurotiede ja ympäristötiede.

Biotieteiden nykyistä kehitysvaihetta on verrattu fysiikassa sata vuotta sitten tapahtuneeseen mullistukseen. Alan tietoaineisto lisääntyy valtavaa vauhtia, ja siksi sellainen tutkimus, jolla aineistoa jäsennetään kokonaisuudeksi, on yhä tärkeämpää.” (http://fi.wikipedia.org/wiki/Biotieteet)

 

Miksi opiskella biotieteitä?

Biotieteet opettavat ymmärtämään elävää maailmaa ympärillämme. Biotieteet tutkivat elollisen luonnon ilmiöitä ja lainalaisuuksia. Biotieteissä maailmaa voi tarkastella molekyylitasolta aina kokonaisiin populaatioihin asti ja uppoutua mitä kiehtovimpiin ja erikoisimpiin luonnossa esiintyviin ratkaisuihin.

Kuinka DNA voi sisältää kaikkien eliöiden geneettisen materiaalin? Miten tulikärpäset tuottavat valoa? Millaisia signaalinvälitysreittejä liittyy geenien aktivaatioon? Miten kameleontit vaihtavat väriä? Kuinka geenit toimivat? Miksi Magicicada-kaskaiden esiintymiä tapahtuu vain 13 tai 17 vuoden pituisten ajanjaksojen välein? Millainen on pirstoutumisen vaikutus eliölajeihin? Millaisia geneettisiä ja epigeneettisiä muutoksia liittyy syövän riskin kasvamiseen? Biotieteissä tutkitaan näitä kysymyksiä ja lisäksi paljon muuta.

 

Hakeminen

Ohjeet Helsingin yliopistoon ja Bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan hakemiseen löydät täältä.