Mikä Helix?

 

Helix ry on Helsingin yliopiston biokemian sekä solu- ja molekyylibiologian opiskelijoiden ainejärjestö, joka perustettiin vuonna 1969. Helix valvoo Helsingin yliopiston biotieteiden opiskelijoiden yhteisiä etuja sekä järjestää erilaisia tapahtumia. Helixin hallitus ja virkailijakunta koostuu opiskelijoista, jotka vuosittain valitaan tehtäviinsä syyskokouksessa. Helixin jäseneksi voi liittyä jokainen Helsingin yliopistossa biotieteitä opiskeleva tai biotieteistä kiinnostunut.

 

Jäsenyys

Hallitus ja virkailijat

Yhdistyksen säännöt

Pöytäkirjat

Yhteystiedot

Ympäristöohjelma