Warning: Declaration of action_plugin_captcha::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/fs3/43/helixryf/public_html/tenttiwiki/lib/plugins/captcha/action.php on line 0
syventaevien_opintojen_ympaeristoelakikirjallisuutta_hollo_e._ja_kuusiniemi_et_al - Tenttiwiki
Tenttiwiki

11.4.2008

Vastaa kahteen tehtävään / Besvara två frågor!

  1. Maankäytön suunnittelu / Planering av markanvändning
  2. Ympäristönsuojelulain yleiset periaatteet, velvollisuudet ja kiellot / Allmänna principer, förpliktelser och förbjud inom miljövårdslag
  3. Ympäristönsuojelulain mukainen lupamenettely / Licensprocedur enligt miljövårdslag