Tenttiwiki

Proteiinit ja entsyymit

529304 Proteiinit ja entsyymit

Tentti 10.5.2016

Ulkomuistista 1. a) Piirrä ja nimeä kolme aminohappoa joilla on emäksinen sivuketju

 b) Miksi proliini sopii huonosti alfa-helixiin?

2. 2,3-bisfosfoglyseraatin sitoutumisen vaikutukset hemoglobiiniin 3. Selitä proteiinin liukoisuutta kuvaava käyrä eli pH:ssa ja mitä käyrän perusteella voit sanoa proteiinin sivuketjuista 4. Laskutehtävä entsyymikinetiikasta

Tentti 17.12.2015

Vastaa kaikkiin kysymyksiin / Svara på alla frågor / Answer to all questions

1. Piirrä sellaisen tripeptidin rakenne, jossa on yksi aromaattinen ja yksi rikkiä sisältävä sivuketju ja jolla on positiivinen nettovaraus pH:ssa 7. Nimeä peptidin sisältämät aminohapot. /

2. Vertaile hapen sitoutumista myoglobiiniin, hemoglobiiniin ja vapaaseen hemiin

3. Määrittele tai kuvaa lyhyesti (a) α-heeliksi (b) induced fit © tsymogeeni

4. Alla kuvatun reaktion nopeusvakiot ovat k1 = 5 s-1 ja k-1 = 0,2 s-1 . Entsyymin E läsnäollessa k1 kasvaa arvoon 10^4 s-1. Laske

(a) reaktion tasapainovakio (suuntaan S → P) (b) k-1 entsyymin E läsnäollessa

k1 S→← P k-1