Warning: Declaration of action_plugin_captcha::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /var/www/fs3/43/helixryf/public_html/tenttiwiki/lib/plugins/captcha/action.php on line 0
kirjatentti:akvaattisten_tieteiden_kirjatentti_-_limnology_horne_goldman - Tenttiwiki
Tenttiwiki

2.11.2012

Vastaa kahteen seuraavista kysymyksistä:

  1. Veden erityisominaisuudet yhdisteenä
  2. Typen kierron pääpiirteet järviekosysteemissä
  3. Eläinplanktonin vuotuisen sukkession pääpiirteet ja siihen vaikuttavat säätelytekijät

12.4.2013

Vastaa kahteen seuraavista kysymyksistä:

  1. Lämpötilakerrostuneisuustyypit järvissä
  2. Raudan vaikutus fosforin kiertoon järvissä
  3. Litoraali- ja profundaalialueiden pohjaeläimistön erityispiirteet

11.12.2015

Vastaa kahteen seuraavista kysymyksistä:

  1. Hapen vertikaalinen jakautuminen eutrofisten ja toisaalta oligotrofisten järvien vesipatsaassa. Mistä erot hapen vertikaalijakaumassa näiden järvityyppien välillä johtuvat?
  2. Tärkeimmät fosforin liikkeitä vesi-sedimentti rajapinnassa säätelevät tekijät.
  3. Eläinplanktonin vaellukset ja niiden tärkeimmät säätelymekanismit.