Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

genomit [2014/08/15 22:43]
127.0.0.1 external edit
genomit [2015/06/25 15:35] (current)
128.214.53.42 [21.8.2001 ja 4.9.2001]
Line 1: Line 1:
 + ​====== 3.9.2013 ======
 +  - Tandem repeats in the human genome
 +  - Comparative genomics and its applications
 +  - Reverse genetics in analysis of gene function
 +  - Proteomics - as part of Systems Biology ​
  
 +====== 13.5.2013 ======
 +  - Generation of classical and processed pseudogenes
 +  - Comparative genomics and its applications
 +  - Reverse genetics in analysis of gene function
 +  - Proteomics - as part of Systems Biology
 + ​====== 21.5.2012 ======
 +
 +Describe briefly THREE of the following topics:
 +
 +  - Comparative genomics and its applications
 +  - Tandem repeats in the human genome
 +  - Reverse genetics in analysis of gene function
 +  - Microarrays;​ principle and use in defining regulons ​
 +
 +
 + ​====== 26.5.2011 (alternative exam date)======
 +
 +Answer to three questions
 +  - Post-translational modifications of proteins and how to analyze them
 +  - Tandem DNA repeats in eukaryotic DNA
 +  - What affects the genome size?
 +  - How to assess gene function
 +
 + ​====== 23.5.2011 ======
 +
 +Answer to three questions
 +  - Interspersed repeats in eukaryotic DNA
 +  - Explain 2 large-scale methods for anlyzing gene expression at the transcriptional level
 +  - Difference between forward and reverse genetic screens
 +  - Proteomics as part of systems biology
 +
 + ​====== 2.6.2010 ======
 +
 +Answer briefly to three questions
 +  - What is a transcription factor and how to study its function?
 +  - Comparative genomics
 +  - RNA silencing
 +  - For what applications can sequencing be used?
 +
 +====== 9.6.2009 ======
 +
 +Answer briefly (maximum 1 page/​question) to three of the following questions
 +  - Interspersed repeats in the human genome
 +  - Comparative genomics and its applications
 +  - Proteomics -- as a part of systems biology
 +  - Describe briefly the generation of classical and processed pseudogenes ​
 +
 +====== 18.5.2009 ======
 +
 +Answer briefly (maximum 1 page/​question) to three of the following questions
 +  - Tandem repeats in the human genome
 +  - Use of transgenic organisms in analysis of gene function
 +  - Describe briefly two methods that can be used in large scale gene expression analysis
 +  - Identification & quantification of metabolites in MS (Mass Spectometry)
 +
 +====== 19.5.2008 ======
 +
 +Answer briefly (maximum 1 page/​question) to three of the following questions
 +  - Interspersed repeats in the human genome
 +  - Use of transgenic organisms in analysis of gene function
 +  - Describe briefly two methods that can be used in large scale gene expression analysis
 +  - Describe briefly the generation of classical and processed pseudogenes
 +
 +====== 28.5.2007 ======
 +
 +Answer shortly to following questions.
 +
 +  - Chromosome modifications.
 +  - Use of transgenic organisms in analysis of gene function.
 +  - What are the main factors driving genomic expansion and contraction?​
 +  - How to separate and identify proteins that are regulated in some interesting way?
 +
 + 
 +====== 9.5.2005 ======
 +
 +ANSWER TO FOUR OF THE FOLLOWING QUESTIONS
 +  - Interspersed repeats in the human genome
 +  - Comparative genomics and its applications
 +  - EST sequencing; principle and use
 +  - Reverse genetics in analysis of gene function
 +  - Microarrays;​ principle and use in defining regulons
 +
 +====== 5.7.2004 ======
 +
 +Vastaa lyhyesti kolmeen kysymykseen.
 +  - Kuvaa millä eri tavoilla transkriptiofaktorien aktiivisuutta voidaan säädellä
 +  - Polyadenylaatio nisäkässkoluissa
 +  - Eukaryoottien retroelementit
 +  - Vertaile replikaatioprosessia pro- ja eukaryoottien välillä
 +
 +====== 25.5.2004 ======
 +
 +Vastaa kahteen kysymyksistä 1-3 ja kahteen kysymyksistä 4-6.
 +  - Polyadenylaatio nisäkässkoluissa
 +  - DNA:n peräkkäiset toistojaksot
 +  - Vertaile replikaatioprosessia pro- ja eukaryoottisolujen välillä
 +  - Hierarkinen "​shotgun"​ sekvenointi genomiprojektin strategiana
 +  - Genomiprojektien hyödyntäminen evoluutiotutkimuksessa
 +  - Kuvaile, mitä genomiprojektien tulokset kertovat eri organismien geneettisistä eroista/​samankaltaisuuksista
 +
 +====== 4.6.2003 ======
 +
 +Vastaa kahteen kysymyksistä 1-3 ja kahteen kysymyksistä 4-6.
 +  - Kromatiinirakenteen muutokset geenien aktivaatiossa
 +  - Kuvaile helix-turn-helix (HTH) tyyppiset DNA:han sitoutuvat rakenteet transkriptiofaktoreissa
 +  - DNA:n peräkkäiset toistojaksot
 +  - Genomiprojektien hyödyntäminen evoluutiotutkimuksessa
 +  - Mitä informaatiota genomiprojekti on antanut ihmisen geeneistä, joiden tuotteet osallistuvat transkriptioon tumassa?
 +  - Hierarkinen "​shotgun"​ sekvenointi genomiprojektin strategiana
 +
 +
 +====== 21.8.2001 ja 4.9.2001 ======
 +
 +Vastaa kahteen kysymyksistä 1-3 ja kahteen kysymyksistä 4-6.
 +  - Eukaryoottien retroelementit
 +  - Polyadenylaatio nisäkässkoluissa
 +  - Kuvaile transkriptiofaktoriluokat,​ joissa DNA:han sitoutuminen tapahtuu sinkkisormirakenteen avulla
 +  - Hierarkinen "​shotgun"​ sekvenointi genomiprojektin strategiana
 +  - Mitä informaatiota genomiprojekti on antanut ihmisen geeneistä, joiden tuotteet osallistuvat transkriptioon tumassa?
 +  - Kuvaile, mitä genomiprojektien tulokset kertovat eri organismien geneettisistä eroista/​samankaltaisuuksista