Tenttiwiki

Tentti 16.12.2016 (Reijo Käkelä) Muistista: 1. Muodosta annetuista sanoista 2-3 virkkeen toksikologisia väitteitä. a) Nukutusaine, GABA, solukalvo, hyperpolarisaatio, narkoosi b)WHO, TCDD, TEF, TEQ, ekvivalentti c) PCB, munuaiset, A-vitamiini, RBP, transtyrretiini d)Ravintoverkko, trofiatao, rasvapitoisuus, Kow, bioakkumalaatio

2. oikein/väriin väittämiä

3. Essee (260 sanaa) joko a. Epäorgaanisten ja orgaanisten aineiden biotransformaatiot b. Mille haitallisille aineille olet altistunut elämäsi aikana ja miten ne voivat vaikuttaa.