Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
elaeinfysiologia [2019/02/06 11:42]
128.214.138.166 [1. Välikoe]
elaeinfysiologia [2019/02/06 22:32] (current)
84.250.178.143 [1. Välikoe]
Line 8: Line 8:
 Vastaa tehtävään 1 ja joko tehtävään 2A tai 2B. Vastaa tehtävään 1 ja joko tehtävään 2A tai 2B.
  
-1. 1p/kohta+1. Selitä lyhyesti, kuitenkin enintään kolmella virkkeellä. 1p/kohta
   A) Mitä on ei-adaptiivinen evoluutio ja mistä se johtuu?   A) Mitä on ei-adaptiivinen evoluutio ja mistä se johtuu?
   B) Proteiinin kvaternäärirakenne   B) Proteiinin kvaternäärirakenne