Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
biotieteiden_fysiikka [2019/01/15 16:42]
webmaster [10.3.2017]
biotieteiden_fysiikka [2019/01/15 16:42] (current)
webmaster [10.3.2017]
Line 3: Line 3:
 ==== 10.3.2017 ==== ==== 10.3.2017 ====
  
-1. Vastaa hyvin lyhyesti kaikkiin seuraaviin pikkukysymyksiin:​+=== 1. Vastaa hyvin lyhyesti kaikkiin seuraaviin pikkukysymyksiin: ​===
  
 a) Selitä ympyräliikkeeseen ja mm sentrifugin toimintaan liittyvät käsitteet keskeiskiihtyvyys ja keskeisvoima. a) Selitä ympyräliikkeeseen ja mm sentrifugin toimintaan liittyvät käsitteet keskeiskiihtyvyys ja keskeisvoima.
Line 18: Line 18:
  
  
-2. Vastaa vain joko kohtaan a) tai b):+=== 2. Vastaa vain joko kohtaan a) tai b): ===
  
 a) Millaisissa tilanteissa tai millä tavalla käsitteitä "​tasapaino",​ "​työ"​ ja "vapaa energia"​ voidaan tarkastella Gibbsin energian, kemiallisen potentiaalin ja sähkökemiallisen potentiaalin avulla? a) Millaisissa tilanteissa tai millä tavalla käsitteitä "​tasapaino",​ "​työ"​ ja "vapaa energia"​ voidaan tarkastella Gibbsin energian, kemiallisen potentiaalin ja sähkökemiallisen potentiaalin avulla?
Line 24: Line 24:
 b) Diffuusio ja sen mekanismi? (Ts. kerro minkälainen ilmiö diffuusi on ja selitä millaisella mekanismilla diffuusio tapahtuu.) b) Diffuusio ja sen mekanismi? (Ts. kerro minkälainen ilmiö diffuusi on ja selitä millaisella mekanismilla diffuusio tapahtuu.)
  
-3. Vastaa vain joko kohtaan a) tai b):+=== 3. Vastaa vain joko kohtaan a) tai b): ===
  
 a) Tarkastele auringon säteilemän energian ominaisuuksia ja kvantittumista ja pohdi kvantittumisen merkitystä elämälle. (Tehtävän arvostelussa kysymyksen ensimmäisellä osalla 1/3 painoarvo). a) Tarkastele auringon säteilemän energian ominaisuuksia ja kvantittumista ja pohdi kvantittumisen merkitystä elämälle. (Tehtävän arvostelussa kysymyksen ensimmäisellä osalla 1/3 painoarvo).